IG-Huset – Odense Dampvæveri-Udsalg

IG-Husets historie begynder den 14. september 1892. Den dag åbnede Johan Gerhardt Jacobsen, bedre kendt som I.G. Jacobsen, en godt 20 kvadratmeter stor manufakturhandel i Vestergade 16. Forretningen kaldte han for Odense Dampvæveri-Udsalg, og herfra solgte Jacobsen og hans hustru Louise alle ”Manufakturvarer, Nødvendighedsartikler og Smaating”. De solgte dem endda billigere end nogen anden, og det var der ifølge Jacobsen fire gode grunde til:

I 1911 flyttede Jacobsen forretningen til Vestergade nr. 18, og senere erhvervede han også numrene 20 til 28. I mellemtiden var sønnen Georg Frederik Jacobsen vendt hjem fra udlandet, og efter faderens død i 1912 videreførte han forretningen efter nye og moderne metoder. Ved 25 års-jubilæet var antallet af ekspedienter derfor vokset fra oprindeligt 3 til 38, og 20 år senere talte det samlede personale 127 personer. Samtidig var de oprindelige 20 kvadratmeter butiksareal vokset til at spænde over tre ejendomme, og forretningen var nu den største og mest moderne inden for manufakturbranchen – uden for hovedstaden. Man havde tilmed egne systuer og værksteder for fremstilling af mange varer inden for branchen.

Her ses butikken fra 1892 i omgivelser fra 2015.

Fotomanipulation: 2015, Torben Madsen. Ældre foto: 1915, OBM.