Fyens Forum

Initiativet til Fyens Forum kom fra en kreds af fynske gartnere, som ønskede at skabe et stort udstillings- og mødested, hvilket lykkedes til fulde. Fra åbningen i 1936 til afslutningen i 1978 var det her, odenseanere, fynboer og folk fra hele landet samledes til møder, stævner, udstillinger, forevisninger og koncerter.

Et flygtigt kik i de gamle aviser viser med al tydelighed mangfoldigheden af disse arrangementer. Det var eksempelvis her, man hentede rationeringskort under besættelsen, deltog i politiske møder og afgav sin stemme. Det var også stedet, hvor mere end 20.000 mennesker så filmen ”Windjammer” på dét, der i 1959 var Europas største filmlærred – 1143 biografgængere var der plads til ad gangen. Og det var her, man overværede BK Ringens første internationale boksestævne, beundrede skøjteløberne fra ”Holiday on Ice”, lod sig forarge eller begejstre over pornografiens frigivelse og lyttede til så forskellige kunstnere som Raquel Rastenni, Gustav Winckler, Louis Armstrong, Tommy Steele, Rolling Stones, The Who, Cliff Richard, Ivan Rebroff og Suzi Quatro.

Ældre foto: Postkortfirmaet Rudolf Olsen, København, OBM.

Fotomanipulation: 2015, Torben Madsen. Ældre foto: Postkortfirmaet Rudolf Olsen, København, OBM.