Brockmann’s Hotel

Fra 1853 lå dette hotel lige bag ved byens rådhus. Det var opført af gæstgiver Frederik Larsen, og derfor hed hotellet oprindeligt Larsen’s Hotel. I 1874 skiftede det navn til Brockmann’s Hotel efter den daværende ejer, Heinrich August Brockmann, og fra 1955 var det nok at sige Brockmann – eller Brockmann’s Restaurant. Hotelfunktionen stoppede nemlig samme år, og derefter var Brockmann udelukkende kendt som restaurant og forlystelsessted.

Fotomanipulation: 2015, Torben Madsen. Ældre foto: ca. 1930, OBM.