Sporvognene

Før 1935 var Graabrødre Passagen, den senere Jernbanegade, udstyret med to basarbygninger – populært kaldt ”De små sporvogne”.

Fotomanipulation: 2015, Torben Madsen. Ældre foto: 1934: H. Lønborg, OBM.

Please follow and like us: